Прохідні бали у вузи 2016

Прохідні бали у вузи 2016

Міністерство освіти повідомляє, що в 2016-му році прохідні бали у вузи зростуть, незважаючи на те, що суть самих вступних іспитів не буде змінюватися. Головним чином, підвищення вимог слід очікувати з таких дисциплін, як математика, суспільствознавство та іноземна мова.

Якщо говорити про іспити з мов, то зміни в цій дисципліні відбуваються постійно. Наприклад, раніше було встановлено, що даний предмет здається за бажанням і в усній формі, а не у вигляді тестів. Тим не менш, на даний момент в іспит включена і усна і письмова форми.

Підвищення мінімально необхідних балів для вступу у Внз пояснюється тим, що Вузи не зацікавлені в прийомі абітурієнтів, які набирають низькі бали, через скорочення кількості бюджетних місць у Вишах, а також тому, що рейтинг даного Вузу буде нижче інших. Тому законодавчо встановлюються однакові правила для всіх – мінімуми, нижче яких жоден ВУЗ ступити не може.

У Росії здається Єдиний Державний Іспит (ЄДІ), який передбачає кілька дисциплін в один день, тобто іспит складається із запитань не з однієї дисципліни, а за кількома.

Отже, згідно з даними Рособрнадзора, в 2016-му році прохідний бал з математики буде підвищено з 24 балів до 27, з іноземних мов бали зростуть до 20 балів до 22, а з суспільствознавства з 39 до 42 балів.

Інші дисципліни в 2016-му році залишаться без змін по відношенню до минулого року. Так, з російської мови, біології, фізики та хімії залишиться мінімум до 36 балів, з географії 37 балів, з історії та літератури 32 бали і 40 балів за ІКТ та інформатики.

Таким чином, абітурієнти, які не змогли набрати зазначені бали з обраних предметів, не мають права подавати документи на вступ до ВНЗ.

Також варто відзначити, що крім проходження іспитів ЄДІ, можна одержати додатково 20 балів за твір або інші досягнення за період навчання. Практика показує, що кожне підвищення вимог до майбутніх студентів за складання іспитів, дає не дуже хороші результати. З-за більш складних завдань і високої планки менше абітурієнтів успішно здають іспити. Але це песимістичний сценарій.

Враховуючи все вищесказане, можна відзначити, що рівень освіти в 2015-2016 році буде піднято, рівень підготовки збільшиться, за рахунок чого абітурієнти зможуть успішно скласти іспити і вступити до Внз на обрані спеціальності.